Офис София

ул. Проф. Кирил Попов 18 А
officesf@dreamgardens.bg / eliza.dreamg@gmail.com
+359 888 888 171
+359 29 92 80 02

Производствена база:

 с. Бяла Поляна общ. Кърджали
i.dikov@dreamgardens.bg / officesf@dreamgardens.bg
+359 88 7824245
+359 88 4912 423

Офис София

ул. Проф. Кирил Попов 18 А